3. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Değerli üyelerimiz,

Önceden de duyurduğumuz gibi derneğimizin seçimli 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.01.2022 tarihinde yapılacaktı, ancak üye katılım çoğunluğu sağlanamadığından seçimli genel kurul toplantımız yine daha önce duyurduğumuz gibi çoğunluk aranmaksızın 15.Ocak.2022 Cumartesi günü Saat 13.00’de yapıldı.

Toplantı;
– Açılış ve yoklama,
– Saygı duruşu,
– Kongre başkanlık divan seçimi,
– Yönetim ve Denetleme Kurulu faaliyet raporu okunması ve görüşülmesi,
– Yönetim Kurulu ve Denetleme kurulu ibrası,
– Kesin hesap ve tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
– Giriş ve yıllık aidatların görüşülüp karar bağlanması,
– Tüzük değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması
– Yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulları asil ve yedek üyelerin seçilmesi,
– Dilek ve temenniler,
– Kapanış, şeklinde gerçekleşti.

2022-2024 yılları arasındaki görev yapacak kurul üyeleri aşağıdaki şekilde belirlendi.

2022-2024 döneminde derneğimizin daha iyiye gidebilmesi üyelerimizin katkı, öneri ve yol göstermeleri ile mümkün olacaktır.

Saygılarımızla,
SUFOD Yönetim Kurulu

Add a Comment

Your email address will not be published.