Türkiye’de su altı fotoğrafçılığı ve filmciliğinin yaygınlaşması, teknik bilgi ve donanıma sahip elemanların yetişmesi, çevre bilincinin gelişmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla gönüllü fotoğrafçı ve filmciler tarafından kurulmuş bir sivil toplum örgütüyüz.

SUFOD Ne Yapar?

Eğitim
Su Altı Dünyasının ihtiyaç duyduğu eğitim programlarının geliştirilmesine katkı sağlamak.

Çevre
Çevre koruma bilincini oluşturmak, sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

Bilim
Su Altı Dünyasına yönelik bilimsel çalışmalara destek vermek.

Tanıtım
Türkiye Denizleri ve İç Sularının yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yapmak.