Derneğin etkinliklerini Sosyal Medya üzerinden duyurulmasını sağlar, dernek tanımı için gerekli yazılı görsel basın ile çalışmalar yapar, derneğin web sitesinde duyuru ve etkinliklerin paylaşılmasını sağlar, Kamu Kuruluşları ve dernekler ile ilgili iletişimi kurar. Dernek promosyon malzemelerini, dernek adında basılı ve e-dergi gibi yayınları hazırlar, yayın hayatını sürdüren yazılı ve görsel medyaya talep edilen kaynakları aktarır. Bu amaçla gerektiğinde diğer çalışma grupları ile koordineli çalışır.

Kurumsal İletişim Çalışma Grubu ile ilgili haberler için tıklayın.

Mehmet Çelik - Murat İnan (Grup sorumlusu Yönetim Kurulu üyeleri)

Su altı fotoğrafçılığı ve filmciliği konusunda eğitim sistemleri geliştirir ve sektör ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip edip bunlar ile ilgili, gerçek ve tüzel kişilere yönelik seminerler hazırlayıp organize eder, hem ülkemizde hem de ülke dışındaki çekilen / çekilecek fotoğrafların bilimsel kaynaklara yönelmesini sağlar, bilimsel programlar oluşturur, bilimsel çalışma yapan kişi ve kurumlara destek verir. Bu amaçla gerektiğinde diğer çalışma grupları ile koordineli çalışır.

Bilgi Gelişim ve Paylaşım Çalışma Grubu ile ilgili haberler için tıklayın.

Ateş Evirgen - Ertan Şide - Murathan Yıldız (Grup sorumlusu Yönetim Kurulu üyeleri)

 

 

 

 

 

Sait Özgür Gedikoğlu (Dernek Üyesi Çalışma Grubu Katılımcıları)

Dernek üyeleri ve projeler için gerekli olan saha çalışmalarını planlar, gezileri ve bu konudaki etkinlikleri düzenler, bunun için organizasyon yapmaya yetkili kurumlar ile iletişim kurar, çalışma başlatır. Bu çalışma sonucunda gerekli raporları görselleri iletişime hazır hale getirir. Bu amaçla gerektiğinde diğer çalışma grupları ile koordineli çalışır.

Saha Çalışma Grubu ile ilgili haberler için tıklayın.

Erhan Esirtgener - Tolga Taymaz  (Grup sorumlusu Yönetim Kurulu üyeleri)

 

 

 

 

Sektör firmaları ile ilgili dernekler ile iletişim kurar, dernek faaliyetleri paralelinde aylık periyotlar halinde sunum ve söyleşi organizasyonları yapar, derneğin sergilerini ve ulusal / uluslararası yarışmaları düzenler. Bu amaçla gerektiğinde diğer çalışma grupları ile koordineli çalışır.

Etkinlik Çalışma Grubu ile ilgili haberler için tıklayın.

Cem Özoral - Ferhan Coşkun (Grup sorumlusu Yönetim Kurulu üyeleri)

Dernek tüzüğü paralelinde toplum ve çevre gelişimine uygun ve dernek gelirlerini arttıracak projeler geliştirmek, bunun için yurt içi ve dışı fonlarla ilgili araştırmalar yapar ve bakanlık düzeyinde girişimlerde bulunur. Bu amaçla gerektiğinde diğer çalışma grupları ile koordineli çalışır.

Proje Geliştirme Çalışma Grubu ile ilgili haberler için tıklayın.

Eda Çıngı - Olcay Kakıcı (Grup sorumlusu Yönetim Kurulu üyeleri)