Telekom ve bilişim sektöründe geçirdiğim yirmi beş sene sonrasında hobilerim arasında yer alan fotoğrafçılık ve sinematografi üzerine daha çok zaman harcamaya karar verdim. Dans ve sualtı fotoğrafçılığı yapıyorum ve aynı zamanda bu konular üzerine seminerler veriyorum. Verdiğim seminerler arasında ‘Fotoğrafta Teknik ve Kompozisyon’, ‘Depolama ve Yedekleme’, ‘Adobe Photoshop’ ve ‘Adobe Lightroom’ bulunmakta. Bir yandan öğrenmeyi, bir yandan da paylaşmayı seviyorum. SUFOD bünyesindeki Bilgi Gelişim ve Paylaşım Çalışma Grubunda bulunan diğer arkadaşlarımla birlikte üyeler için sualtı fotoğrafçılığı ve film yapımcılığı üzerine paylaşımlar yapıyoruz.